?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> title_temp 贵州챕培训需要把握的7个͹! - 贵州海岸线户外拓展有限公?/title> <meta name="Keywords" content=""> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7"> <!--筑巢ݷ--> <script> var __CONTEXT_PATH = "/cmsadmin"; var _contextPath = ""; var _templatePath = "/tpl/demoprd/pdcleansky/"; var _resBasePath = "/res/demoprd"; var _forbidF5 = true; var _forbidCopy = false; var _forbidContextMenu = false; </script> <link href="/template/gyhwtz/lib/cms.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script language="javascript" src="/template/gyhwtz/lib/jquery.js"></script> <script language="javascript" src="/template/gyhwtz/lib/common.js"></script> <script language="javascript" src="/template/gyhwtz/lib/tpl.js"></script> <link href="/template/gyhwtz/lib/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="/template/gyhwtz/lib/png.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/gyhwtz/lib/menu.js"></script> <!--筑巢ݷ--> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/gyhwtz/lib/YH.css.css"/> <script type="text/javascript" src="/template/gyhwtz/js/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/gyhwtz/js/nav.js"></script> <!-- saved from url=(0013)about:internet --> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="lib/YH.css.css"/> <script type="text/javascript" src="js/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="js/nav.js"></script> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <h1><a href="http://tjfmt.com/">ĸ</a></h1> <div id="qw6dm4q1" class="YH_top"> <div id="qw6dm4q1" class="YHtop"> <div id="qw6dm4q1" class="rk"> 好,欢迎光临“贵州海岸线户外챕限公司؝网站! </div> <div id="qw6dm4q1" class="YHtopnav"> <ul> <li><script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/22432/stat/"></script></li> <li><a style="cursor:hand" onclick="window.external.addfavorite('http://tjfmt.com','贵州챕培训需要把握的7个͹! - 贵州海岸线户外拓展有限公?)">收藏站</a></li> <li><a href="/sitemap.html" title="网站地图">网站地图</a></li> <li><a href="/weibo/" target="_blank">企业微博</a></li> </ul> </div> </div> </div> <div id="qw6dm4q1" class=" clearit"></div> <div id="qw6dm4q1" class="YHheader" style="padding-top:15px"> <div id="qw6dm4q1" class="YHheader_logo"> <a href="/"><img src="/uploads/logo/20180326044102.png" alt="贵州海岸线户外拓展有限公?/></a> </div> <div id="qw6dm4q1" class="header_phone"> <p> <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/seach/index.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="" } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/seach/" onSubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="22" class="cpkey" value="" /> 顆 <input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 顤 <input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" style="border-radius: 5px;cursor:pointer" onClick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/gyhwtz/images/YHhead_link_input.png" align="top" width="53" height="21" > </form> </p> </div> </div> <div id="qw6dm4q1" class="clearit"></div> <div id="qw6dm4q1" class="YHnav"> <div id="qw6dm4q1" class="YHnav"> <div id="qw6dm4q1" class="YHnav_z"> <ul id="YHnavul" class="cl"> <li> <a href="/">网站首页</a> </li> <li> <a href="/news/">新闻中弨</a></li> <li> <a href="/about/">走进我们</a></li> <li> <a href="/supply/">챕项目</a></li> <li> <a href="/about/about4.html">师资ɛ量</a></li> <li> <a href="/download/">基地屿</a></li> <li> <a href="/buy/">案例屿</a></li> <li> <a href="/contact/">쳻我们</a> </li> </ul> </div> </div> </div> <div id="qw6dm4q1" class="clearit"></div> <div id="qw6dm4q1" class="YHbanner" style="width:100%"> <div id="qw6dm4q1" style="width:100%; height:550px; overflow:hidden;" class="ad"><div id="swfContents_1"></div> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgheight=550 var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20180324014933.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20180324014944.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20190221040452.jpg"; var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<=3;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } function goUrl(){ jumpUrl=imgLink[adNum]; jumpTarget='_blank'; if (jumpUrl != ''){ if (jumpTarget != '') window.open(jumpUrl,jumpTarget); else location.href=jumpUrl; } } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="'+adimgheight+'" width="100%" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> <script language=javascript src="/template/gyhwtz/lib/product.js" type="text/javascript"></script> </div> </div> <div id="qw6dm4q1" class="bantop"> </div> <div id="qw6dm4q1" class="clearit"></div> <div id="qw6dm4q1" class="YH_container"> <div id="qw6dm4q1" class="YHpages"> <div id="qw6dm4q1" class="YHpages_L"> <div id="qw6dm4q1" class="YHleft_top"> <h2>新闻中弨 <strong> News</strong></h2> </div> <div id="qw6dm4q1" class="YHleft_bottom"> <div id="qw6dm4q1" class="YHsubnav"> <dl> <dt><a href="/news/gsdt/" target="">公司ɨ?/a></dt> <dt><a href="/news/hyzx/" target="">行业资讯</a></dt> </dl> </div> </div> <div id="qw6dm4q1" class="YHleft_top"> <h2>쳻我们 <strong> Contact Us</strong></h2> </div> <div id="qw6dm4q1" class="YHleft_bottom"> <div id="qw6dm4q1" class="YHcontact"> <p>쳻人ϸ李先?/p> <p>؋机: 13595001144,18185181144</p> <p>ĸ电话: 0851-85187780</p> <p>̮箱?a href="mailto:1286474435@qq.com">1286474435@qq.com</a></p> <p>地址: 贵阳帱岩区中天渔安新城D4?04?/p> <p>网址?a href="http://tjfmt.com">tjfmt.com</a></p> </div> </div> </div> <div id="qw6dm4q1" class="YHpages_R"> <div id="qw6dm4q1" class="YHright_tit"> <div id="qw6dm4q1" class="YHplace"> <a href="/">首页</a> > <a href="/news/gsdt/">公司ɨ?/a> > 详细内容 </div> <span>新闻详细</span></div> <div id="qw6dm4q1" class="YHpages_cont"> <!--YHpages_cont--> <div id="qw6dm4q1" class="detail"> <div id="qw6dm4q1" class="content"> <h3>贵州챕培训需要把握的7个͹!</h3> <h6>来源?a href='http://tjfmt.com/news/112.html'>http://tjfmt.com/news/112.html</a></h6> <h6>发布߶间?018-11-05</h6> <div class="public" id="zoom"> <p><p> <br /> </p> <p> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">贵州<a href="/sztzpx/" target="_blank">챕培训</a>Є痛͹ϸ</span> </p> <p> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">        1、培训师,有管理经验,有օ历Є老师?、课程设计,一般的都是玩玩Є,真正课程设计的不多?、安全障,这是̢式培训的庿?、兴趣,目前ן兴趣好玩适合80?0后喜爱的活动不多?/span> </p> <p> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">벥̢式培训要的?͹ϸ</span> </p> <p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">ĸ        开发自己系统的课程体系,建设善的安全保障制,打͠自己的专职教练Ƣ队等等,公司要清晰的目标和远发展规划,在拓展训练行业发屿ؓ算?/span> </p> <p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">        챕培训Є品质是经验Є积累,我相信谁都不׿花Ա成为别人的试验哲?/span> </p> <p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">        ؾ到并发挥自己的늿,擅长做什么。洯个公司都自己专工的领,内训做得好必챕训练的好,户外运动很专业未必拓展培训也˸?/span> </p> <p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">ĸ        知道己Є客户在哪里,耐弨ؾ到他们,并他们参加活动。同߶要提营人员Є素质。营Ӏ人员是和客户接触Є,他们是否能确理解客户的需求,直接影响Ԁ客户Є选择?/span> </p> <p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">        工欲善其ɿ其器,所用的工具以ǿ对细节问题的度〱这两方可以Կ出拓展培训公司的˸化程度,同时也反映出了拓展培训公司做事的一贯态度。对于一个平߶一贯粗ݚ人你᫔指望他作精细Є工作,对于一个平߶一贯不负责任的人你᫔指望他担任,培训构也一ݷ?/span> </p> <p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">        看训前和训后Є工作。有培训쮶说ϸ训前比训中要,训后比训前更重要。没调就出拓展培训方案,没有认真ا챕培训对象和背景就盲目出培训方案,ߢ是ո业的表现,也是不负责任的法?/span> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;"><img src="/uploads/image/20181105/20181105095259_2158.png" alt="" /><br /> </span> </p> <p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">        챕训练虽然不是以拓展培训师为中心,但拓展培训师Є引导、总结同样重要,好Є培训师߶而如č醐灌顶般的使学͘感受到强烈Є震撼,߶而像春风化雨一ݷ对学员产生댖Є影响。如果仅仅能够带领大家做几个游戏,那绝对不是真正׏义上的챕培训师。如果在顮户培训之前,培训师相互都不认识,̣绝不是好的培训֟?/span> </p> <p> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">ĸ        벥贵州챕务,不能离开大环境〱就是벥챕培训与互콑Є结合,或者说,顺应智能时代的发展Ɋ,建设或Կ入驻拓展培训服ɡ商。比如团建平台里Є唆؜;拓展平台里Є拓展通等,뵱口碑系统,第三方保障系统,把̢式培训的风降到低?/span> </p></p> </div> <p><div>¦?<a href="113.html">贵州챕训练Є介绍、培训、分?/a></div> <div>下一?<a href="111.html">贵州챕活动中有真知</a></div> </p> </div> <div id="qw6dm4q1" class="left"> <div id="qw6dm4q1" class="function">【相关标签】ϸ<a href='/key.aspx?k=%cd%d8%d5%b9%c5%e0%d1%b5'>챕培训</a>,</div> </div> <div id="qw6dm4q1" class="commend_tit"> <h2>相关新闻</h2> </div> <div id="qw6dm4q1" class="commend_list"> <ul> <li><a href="/news/125.html" target="_blank">ϵ义챕培训公司벤学生챕训练Є好?/a></li> <li><a href="/news/124.html" target="_blank">贵阳챕培训뵃够增强团֟벊Є活ɨ有哪些</a></li> <li><a href="/news/123.html" target="_blank">贵州챕培训:怎样벥Ƣ队文化建设</a></li> <li><a href="/news/122.html" target="_blank">챕培训公司向您推荐͂合公司Є户外拓展活?/a></li> <li><a href="/news/119.html" target="_blank">贵阳챕分享챕培训Є优͹和好处</a></li> </ul> </div> <div id="qw6dm4q1" class="commend_tit"> <h2>相关챕</h2> </div> <div id="comment_list"> <div id="qw6dm4q1" class="c_product_b"> <dl> <dt><a href="/supply/62.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/22432/20170418092122.jpg?path=tjfmt.com/uploads/cp/20170418092122.jpg" alt="贵阳哪些拓展基? /></a></dt> <dd><a href="/supply/62.html">贵阳哪些拓展基?/a></dd> </dl> <dl> <dt><a href="/supply/61.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/22432/20170418091904.jpg?path=tjfmt.com/uploads/cp/20170418091904.jpg" alt="贵阳챕基地" /></a></dt> <dd><a href="/supply/61.html">贵阳챕基地</a></dd> </dl> <dl> <dt><a href="/supply/60.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/22432/20170418091253.jpg?path=tjfmt.com/uploads/cp/20170418091253.jpg" alt="贵州챕基地" /></a></dt> <dd><a href="/supply/60.html">贵州챕基地</a></dd> </dl> <dl> <dt><a href="/supply/47.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/22432/20150721035402.jpg?path=tjfmt.com/uploads/cp/20150721035402.jpg" alt="贵州野外徒步露营" /></a></dt> <dd><a href="/supply/47.html">贵州野外徒步露营</a></dd> </dl> </div> </div> </div> <!--YHpages_cont--> </div> </div> </div> <div id="qw6dm4q1" class="clearit"></div> </div> <div id="qw6dm4q1" class="clearit"></div> <div id="footer"> <div id="YHfooter"> <div id="qw6dm4q1" class="YHfootnav"> <a href="/">首页</a> | <a href="/about/">走近我们</a> | <a href="/news/">新闻资讯</a> | <a href="/supply/">챕项目</a> | <a href="/contact/">쳻我们</a> | <a href="/4g/" target="_blank">؋机网站</a> | <div id="qw6dm4q1" class="cnzz"></div> <style> .cnzz{display:inline} .cnzz div{display:inline !important} </style> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2014-05-20/"></script> Powered by    <p>Copyright© tjfmt.com(<a title="复制о接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制о接</a>) 贵州海岸线户外拓展有限公? ˸提供:<a href="http://tjfmt.com" target="_blank">贵阳챕</a>,<a href="http://tjfmt.com" target="_blank">贵阳챕培训</a>?a href="http://tjfmt.com" target="_blank">贵阳챕公司</a>等服?欢迎来咨询!   <div id="qw6dm4q1" class="cityspread" style="line-height:24px;">    <strong>热门城徺推广: </strong>    <a href="/city_index.aspx?city=guizhou" title="贵州" target="_blank" rel="nofollow">贵州</a> <a href="/city_index.aspx?city=guiyang" title="贵阳" target="_blank" rel="nofollow">贵阳</a> <a href="/city_index.aspx?city=zunyi" title="ϵ义" target="_blank" rel="nofollow">ϵ义</a> <a href="/city_index.aspx?city=kaili" title="凯里" target="_blank" rel="nofollow">凯里</a> <a href="/city_index.aspx?city=liupanshui" title="六盘? target="_blank" rel="nofollow">六盘?/a> <a href="/city_index.aspx?city=tongren" title="М仁" target="_blank" rel="nofollow">М仁</a> <a href="/city_index.aspx?city=anshun" title="安顺" target="_blank" rel="nofollow">安顺</a> <a href="/city_index.aspx?city=xingyi" title="兴义" target="_blank" rel="nofollow">兴义</a> <a href="/city_index.aspx?city=bijie" title="毕节" target="_blank" rel="nofollow">毕节</a>       </p> </div> <div id="qw6dm4q1" style="width:300px;margin:0 auto; padding:20px 0;"> </div> </div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script><script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?ae9b139689737678c1cea18117d9091e"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?6e1d38f5678b7b397e507a9bff71e1f2"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><q id='837m2'></q><tt id='837m2'><dd id='837m2'><noscript id='837m2'><dl id='837m2'><i id='837m2'></i><dd id='837m2'></dd></dl></noscript></dd></tt><tr id='837m2'></tr><td id='837m2'></td><q id='837m2'></q><dd id='837m2'></dd><div id='837m2'><button id='837m2'><tfoot id='837m2'><i id='837m2'><dl id='837m2'><i id='837m2'><strike id='837m2'><dt id='837m2'></dt></strike></i></dl></i><pre id='837m2'></pre></tfoot><u id='837m2'></u><small id='837m2'></small></button><tr id='837m2'></tr></div><strike id='837m2'></strike><label id='837m2'></label><button id='837m2'></button><optgroup id='837m2'></optgroup><dd id='837m2'></dd><sup id='837m2'><del id='837m2'><strike id='837m2'><dd id='837m2'></dd></strike></del></sup><fieldset id='837m2'><p id='837m2'></p></fieldset><big id='837m2'><big id='837m2'><address id='837m2'><dl id='837m2'></dl></address><dd id='837m2'></dd><table id='837m2'><abbr id='837m2'><strong id='837m2'><blockquote id='837m2'></blockquote></strong></abbr><td id='837m2'><pre id='837m2'></pre></td></table></big></big><q id='837m2'><abbr id='837m2'><thead id='837m2'></thead></abbr></q><li id='837m2'><q id='837m2'><acronym id='837m2'><dd id='837m2'><td id='837m2'><noframes id='837m2'><tr id='837m2'><strong id='837m2'></strong><small id='837m2'></small><button id='837m2'></button><li id='837m2'><noscript id='837m2'><big id='837m2'></big><dt id='837m2'></dt></noscript></li></tr><ol id='837m2'><option id='837m2'><table id='837m2'><blockquote id='837m2'><tbody id='837m2'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='837m2'></u><kbd id='837m2'><kbd id='837m2'></kbd></kbd></noframes><abbr id='837m2'></abbr></td></dd></acronym></q></li><thead id='837m2'><button id='837m2'><abbr id='837m2'></abbr></button></thead><button id='837m2'><u id='837m2'><u id='837m2'></u></u><tr id='837m2'><optgroup id='837m2'><dd id='837m2'><dfn id='837m2'><tt id='837m2'><thead id='837m2'><optgroup id='837m2'></optgroup></thead></tt><legend id='837m2'></legend><noframes id='837m2'><b id='837m2'><form id='837m2'></form></b></noframes></dfn><pre id='837m2'></pre></dd></optgroup><dl id='837m2'><big id='837m2'><dd id='837m2'><td id='837m2'><dir id='837m2'></dir></td></dd></big><optgroup id='837m2'></optgroup><dfn id='837m2'></dfn></dl></tr></button><strong id='837m2'></strong><ol id='837m2'><dfn id='837m2'><kbd id='837m2'></kbd></dfn></ol><ul id='837m2'></ul><noframes id='837m2'></noframes><blockquote id='837m2'></blockquote><fieldset id='837m2'></fieldset><sup id='837m2'><p id='837m2'><tt id='837m2'><sup id='837m2'><bdo id='837m2'><ol id='837m2'><sup id='837m2'><dl id='837m2'><em id='837m2'><label id='837m2'></label></em></dl></sup></ol></bdo><address id='837m2'></address></sup></tt></p><fieldset id='837m2'><noframes id='837m2'><code id='837m2'><strong id='837m2'></strong></code></noframes></fieldset></sup><sup id='837m2'></sup><div id='837m2'><pre id='837m2'><select id='837m2'></select><td id='837m2'></td></pre></div><kbd id='837m2'><u id='837m2'></u></kbd><div id='837m2'></div><blockquote id='837m2'></blockquote><q id='837m2'></q><th id='837m2'></th><big id='837m2'></big><address id='837m2'><b id='837m2'><select id='837m2'></select></b></address><code id='837m2'></code><ul id='837m2'><strike id='837m2'></strike></ul><noscript id='837m2'></noscript><pre id='837m2'></pre><div id='837m2'><p id='837m2'></p></div><tfoot id='837m2'></tfoot><thead id='837m2'><bdo id='837m2'></bdo></thead><kbd id='837m2'></kbd><p id='837m2'><fieldset id='837m2'><style id='837m2'></style></fieldset></p><acronym id='837m2'><big id='837m2'><code id='837m2'></code></big></acronym><noframes id='837m2'><fieldset id='837m2'></fieldset></noframes><ol id='837m2'></ol><font id='837m2'></font><td id='837m2'><ol id='837m2'></ol></td><center id='837m2'></center><option id='837m2'></option><legend id='837m2'></legend><big id='837m2'></big><sub id='837m2'><ol id='837m2'><li id='837m2'><label id='837m2'></label></li></ol></sub><i id='837m2'><ol id='837m2'></ol></i><del id='837m2'></del><tr id='837m2'><tr id='837m2'><bdo id='837m2'><form id='837m2'><em id='837m2'></em><ins id='837m2'><center id='837m2'><center id='837m2'></center></center></ins><pre id='837m2'><em id='837m2'></em><abbr id='837m2'><legend id='837m2'><div id='837m2'><center id='837m2'></center></div></legend></abbr></pre></form></bdo></tr></tr><b id='837m2'></b><noframes id='837m2'><span id='837m2'></span></noframes><font id='837m2'><ol id='837m2'></ol></font><td id='837m2'><abbr id='837m2'><option id='837m2'><big id='837m2'></big></option></abbr><dfn id='837m2'></dfn></td><form id='837m2'><legend id='837m2'></legend></form><td id='837m2'><strike id='837m2'><blockquote id='837m2'></blockquote></strike></td><sup id='837m2'><fieldset id='837m2'><li id='837m2'></li></fieldset></sup><option id='837m2'></option><thead id='837m2'></thead><del id='837m2'></del><b id='837m2'><tfoot id='837m2'></tfoot><i id='837m2'></i></b><sup id='837m2'></sup><thead id='837m2'></thead><kbd id='837m2'></kbd><acronym id='837m2'><strike id='837m2'></strike></acronym><table id='837m2'><select id='837m2'></select></table><strong id='837m2'></strong><center id='837m2'></center><p id='837m2'><b id='837m2'><bdo id='837m2'><span id='837m2'></span></bdo></b></p><tr id='837m2'><form id='837m2'><strong id='837m2'><dir id='837m2'></dir></strong><th id='837m2'></th></form><strong id='837m2'><select id='837m2'></select></strong></tr><form id='837m2'><pre id='837m2'></pre></form><code id='837m2'></code><optgroup id='837m2'></optgroup><strong id='837m2'><td id='837m2'><table id='837m2'><legend id='837m2'><legend id='837m2'><big id='837m2'><fieldset id='837m2'><q id='837m2'><tfoot id='837m2'><big id='837m2'><tt id='837m2'><thead id='837m2'></thead></tt></big><p id='837m2'></p><button id='837m2'><table id='837m2'><ins id='837m2'></ins><tt id='837m2'><li id='837m2'><thead id='837m2'></thead></li></tt></table></button></tfoot></q></fieldset></big></legend></legend></table><tr id='837m2'><td id='837m2'></td><tfoot id='837m2'></tfoot></tr><strong id='837m2'><span id='837m2'><dfn id='837m2'></dfn><bdo id='837m2'><thead id='837m2'></thead></bdo></span></strong></td></strong><button id='837m2'></button><ol id='837m2'><font id='837m2'><blockquote id='837m2'><center id='837m2'></center></blockquote></font></ol><strong id='837m2'></strong><dl id='837m2'><legend id='837m2'></legend><sub id='837m2'><small id='837m2'></small></sub></dl><style id='837m2'></style><pre id='837m2'><code id='837m2'></code></pre><big id='837m2'></big><font id='837m2'></font><bdo id='837m2'></bdo><dfn id='837m2'><dd id='837m2'><button id='837m2'><strike id='837m2'><div id='837m2'><div id='837m2'><legend id='837m2'></legend></div></div></strike></button><optgroup id='837m2'><q id='837m2'></q></optgroup></dd><ol id='837m2'><q id='837m2'><dfn id='837m2'><button id='837m2'><tbody id='837m2'><tbody id='837m2'></tbody></tbody></button></dfn></q></ol></dfn><dl id='837m2'></dl><fieldset id='837m2'></fieldset><u id='837m2'></u><div id='837m2'><ins id='837m2'></ins></div><strong id='837m2'></strong><center id='837m2'></center><strong id='837m2'></strong><small id='837m2'></small><td id='837m2'><q id='837m2'><q id='837m2'><b id='837m2'><optgroup id='837m2'></optgroup></b></q><ol id='837m2'><bdo id='837m2'></bdo></ol><dd id='837m2'><th id='837m2'></th></dd><blockquote id='837m2'></blockquote><ul id='837m2'><style id='837m2'></style></ul></q></td><noscript id='837m2'></noscript><ol id='837m2'></ol><p id='837m2'></p><strong id='837m2'><big id='837m2'></big><strike id='837m2'><q id='837m2'><sup id='837m2'></sup></q></strike></strong><p id='837m2'><thead id='837m2'><acronym id='837m2'><tfoot id='837m2'><kbd id='837m2'></kbd><form id='837m2'></form></tfoot></acronym></thead></p><fieldset id='837m2'></fieldset><b id='837m2'><dt id='837m2'></dt></b><sup id='837m2'></sup><label id='837m2'></label><noframes id='837m2'><ins id='837m2'></ins></noframes><td id='837m2'></td><dfn id='837m2'></dfn><font id='837m2'><style id='837m2'></style></font><tr id='837m2'><td id='837m2'></td></tr><dfn id='837m2'><ul id='837m2'></ul></dfn><tr id='837m2'></tr><abbr id='837m2'></abbr><strong id='837m2'></strong><dt id='837m2'></dt><span id='837m2'><label id='837m2'><td id='837m2'></td></label><address id='837m2'></address></span><label id='837m2'><bdo id='837m2'><dt id='837m2'><dl id='837m2'></dl></dt></bdo></label><abbr id='837m2'><optgroup id='837m2'></optgroup></abbr><code id='837m2'></code><address id='837m2'><thead id='837m2'></thead></address><td id='837m2'><style id='837m2'><tbody id='837m2'></tbody><strong id='837m2'></strong></style></td><ul id='837m2'><ul id='837m2'></ul></ul><del id='837m2'></del><th id='837m2'><option id='837m2'><legend id='837m2'></legend></option></th><b id='837m2'></b><i id='837m2'><noscript id='837m2'></noscript></i><q id='837m2'></q><select id='837m2'></select><option id='837m2'></option><optgroup id='837m2'><big id='837m2'></big></optgroup><noframes id='837m2'><acronym id='837m2'><em id='837m2'></em><td id='837m2'><div id='837m2'></div></td></acronym><address id='837m2'><big id='837m2'><big id='837m2'></big><legend id='837m2'></legend></big></address></noframes><ul id='837m2'></ul><abbr id='837m2'><p id='837m2'><small id='837m2'><bdo id='837m2'><code id='837m2'><i id='837m2'><legend id='837m2'></legend></i><sub id='837m2'></sub></code></bdo></small></p></abbr><noscript id='837m2'></noscript><tr id='837m2'></tr><select id='837m2'><button id='837m2'><dfn id='837m2'><p id='837m2'></p><q id='837m2'></q></dfn></button><noframes id='837m2'></noframes><b id='837m2'></b></select><font id='837m2'></font><option id='837m2'></option><fieldset id='837m2'></fieldset><noframes id='837m2'><i id='837m2'><div id='837m2'><ins id='837m2'></ins></div></i></noframes><tr id='837m2'></tr><label id='837m2'><small id='837m2'></small><b id='837m2'></b></label><noscript id='837m2'><tr id='837m2'></tr><div id='837m2'></div><noscript id='837m2'></noscript><tr id='837m2'></tr></noscript><center id='837m2'></center><dl id='837m2'></dl><blockquote id='837m2'></blockquote><pre id='837m2'><dl id='837m2'><noframes id='837m2'><i id='837m2'></i></noframes><dt id='837m2'></dt></dl><label id='837m2'><dfn id='837m2'></dfn></label></pre><dir id='837m2'></dir><strike id='837m2'></strike><thead id='837m2'></thead><span id='837m2'></span><i id='837m2'></i><font id='837m2'></font><style id='837m2'></style><font id='837m2'></font><td id='837m2'><select id='837m2'><b id='837m2'><address id='837m2'><noscript id='837m2'><acronym id='837m2'></acronym></noscript></address><style id='837m2'><tbody id='837m2'></tbody></style></b></select><ul id='837m2'><thead id='837m2'></thead></ul></td><strike id='837m2'><dt id='837m2'></dt></strike><dfn id='837m2'></dfn><dir id='837m2'><b id='837m2'></b><font id='837m2'></font></dir><ul id='837m2'></ul><q id='837m2'></q><acronym id='837m2'></acronym><center id='837m2'><strong id='837m2'></strong></center><ins id='837m2'><label id='837m2'></label><span id='837m2'></span></ins><li id='837m2'><blockquote id='837m2'></blockquote></li><th id='837m2'><table id='837m2'></table></th><tfoot id='837m2'></tfoot><ins id='837m2'></ins><table id='837m2'></table><noscript id='837m2'><del id='837m2'><ol id='837m2'><center id='837m2'><ul id='837m2'></ul><div id='837m2'></div></center></ol></del></noscript><strong id='837m2'><legend id='837m2'></legend><td id='837m2'></td></strong><font id='837m2'><font id='837m2'></font></font><noscript id='837m2'><em id='837m2'><form id='837m2'><sub id='837m2'></sub></form><bdo id='837m2'></bdo></em></noscript><address id='837m2'></address><center id='837m2'><del id='837m2'></del><sup id='837m2'></sup></center><kbd id='837m2'></kbd><font id='837m2'><b id='837m2'></b><table id='837m2'></table><blockquote id='837m2'></blockquote></font><big id='837m2'><q id='837m2'><center id='837m2'><button id='837m2'></button></center></q></big><i id='837m2'><form id='837m2'><option id='837m2'></option><dir id='837m2'><thead id='837m2'></thead></dir></form><tr id='837m2'><strike id='837m2'><noframes id='837m2'><dl id='837m2'></dl></noframes></strike><dt id='837m2'></dt></tr></i><dfn id='837m2'></dfn><tbody id='837m2'></tbody><select id='837m2'><dir id='837m2'><noscript id='837m2'><th id='837m2'><strike id='837m2'></strike><small id='837m2'></small></th></noscript><tbody id='837m2'><em id='837m2'><optgroup id='837m2'></optgroup><style id='837m2'><tr id='837m2'></tr><address id='837m2'></address></style></em></tbody><code id='837m2'><noscript id='837m2'><ins id='837m2'><font id='837m2'></font></ins></noscript></code></dir><p id='837m2'></p><dl id='837m2'></dl></select><form id='837m2'><bdo id='837m2'></bdo><optgroup id='837m2'><tbody id='837m2'></tbody></optgroup><blockquote id='837m2'><button id='837m2'><pre id='837m2'><li id='837m2'><tfoot id='837m2'><kbd id='837m2'></kbd></tfoot><fieldset id='837m2'><dd id='837m2'></dd></fieldset></li></pre></button><table id='837m2'></table><span id='837m2'><dl id='837m2'></dl></span></blockquote></form><em id='837m2'><small id='837m2'><blockquote id='837m2'></blockquote></small></em><tfoot id='837m2'></tfoot><del id='837m2'><pre id='837m2'></pre></del><em id='837m2'><acronym id='837m2'><th id='837m2'></th></acronym></em><fieldset id='837m2'></fieldset><code id='837m2'><noframes id='837m2'></noframes></code><form id='837m2'><optgroup id='837m2'><dir id='837m2'></dir></optgroup></form><strong id='837m2'></strong><ins id='837m2'><option id='837m2'></option></ins><dd id='837m2'></dd><span id='837m2'><tbody id='837m2'></tbody></span><strong id='837m2'><pre id='837m2'><form id='837m2'></form></pre></strong><li id='837m2'><abbr id='837m2'><dir id='837m2'></dir><acronym id='837m2'></acronym></abbr></li><ol id='837m2'></ol><strike id='837m2'></strike><label id='837m2'></label><legend id='837m2'><address id='837m2'><thead id='837m2'><tr id='837m2'></tr></thead></address><dt id='837m2'></dt></legend><thead id='837m2'></thead><ins id='837m2'><big id='837m2'></big></ins><kbd id='837m2'></kbd><center id='837m2'><acronym id='837m2'></acronym><code id='837m2'></code></center><ul id='837m2'><pre id='837m2'></pre></ul><style id='837m2'><dt id='837m2'><noframes id='837m2'></noframes></dt><sub id='837m2'></sub><b id='837m2'></b></style></div></html>